Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình

Luật sư Bắc Việt Luật  có các luật sư am tường về luật pháp và tâm lý Hôn nhân gia đình sẽ thực hiện:


  • Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;

  • Tư vấn về tài sản chung, tài sản riêng trong hôn nhân;

  • Tư vấn, hoà giải ly hôn;

  • Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;

  • Tư vấn bảo vệ quyền nuôi con khi ly hôn.

  • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

  • Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện


Cử luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền về tài sản khi phân chia tài sản khi ly hôn.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật