Luật sư xác định cấu thành hành vi và Luận cứ bào chữaI. Sự cần thiết của luật sư trong việc xác định cấu thành hành vi và luận cứ bào chữa.Việc xác định các yếu tố cấu thành tội phạm là một việc làm đòi hỏi sự phân tích và xem xét một cách toàn diện của luật sư. Sau khi nghiên cứu và phân tích các yếu tố cấu thành này, luật sư sẽ nắm rõ hơn về động cơ cũng như mục đích phạm tội của bị can, bị cáo để có hướng bào chữa cụ thể hơn. Sau khi có hướng bào chữa này, luật sư sẽ viết luận cứ bào chữa để bảo vệ cho bị can, bị cáo trong phiên toà xét xử của Toà án.

II. Các hoạt động cụ thể của luật sư của việc xác định cấu thành tội phạm và luận cứ bào chữa

Để xác định cấu thành tội phạm, luật sư phải xem xét và nghiên cứu nhiều các yếu tố có liên quan. Những yếu tố cấu thành tội phạm bao gồm

- Mặt khách quan
+ Dấu hiệu về hành vi: có mặt chủ quan hoặc chưa có nhận thức
+ Dấu hiệu về thời gian và địa điểm
+ Dấu hiệu về công cụ và phương tiện. Xác định mối quan hệ nhân quả

- Mặt chủ quan: Xác định dấu hiệu lỗi

- Khách thể: là toàn bộ những quan hệ xã hội bị vi phạm được điều chỉnh bởi pháp luật

- Chủ thể: là tất cả cá nhân hay tổ chức tham gia vào vụ án

Để tham gia phiên toà xét xử, luật sư còn phải chuẩn bị luận cứ bào chữa cho thân chủ. Để thực hiện bài bào chữa ngoài kĩ năng tổng hợp và phân loại các chứng cứ, luật sư còn phải chuẩn bị các văn bản có liên quan như các loại luật, thông tư, nghị định để bổ sung trong bản bào chữa. Một điểm nữa trong luận cứ bào chữa là phải bào chữa theo quan điểm nào theo hướng vô tội, giảm nhẹ hay tăng nặng. Về yêu cầu đòi bồi thường hay tăng bồi thường, đề nghị tăng mức hình phạt hay yêu cầu đổi tội danh nặng hơn cũng phải được luật sư chứng minh cụ thể.

Việc tham gia của luật sư trong việc xác định cấu thành tội phạm và luận cứ bào chữa là rất cần thiết và quan trọng. Đến với Luật Bắc Việt, Quý khách hàng sẽ có một dịch vụ hoàn hảo theo đúng các cam kết trong giai đoạn này.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật