Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu

1. Điều kiện cấp phép:

Điều kiện về chủ thể:Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh là hoạt động mua, bán rượu.
Điều kiện về cơ sở vật chất:Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng; Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc rượu trong thời gian lưu kho;
2. Hồ sơ xin cấp phép

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu;
Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế;
Phương án kinh doanh của doanh nghiệp;
Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy do Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh (thành phố) chứng nhận;
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm do Cục vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ y tế cấp;
Bản cam kết bảo vệ môi trường do Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện xác nhận
3. Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc kể từ ngày Luật Bắc Việt nhận đầy đủ hồ sơ.

4. Thẩm quyền cấp phép:

Đối với thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) kinh doanh trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên do Bộ công thương cấp phép;
Đối với thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) kinh doanh trên địa bàn một (01) tỉnh trở lên do Sở công thương nơi thương nhân có trụ sở chính cấp phép;
Đối với thương nhân bán lẻ do Phòng thương mại - Uỷ ban nhân dân Quận nơi thương nhân có trụ sở chính cấp phép.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật