Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực

Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm


quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực


*  Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính:  Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực

*  Trình tự thực hiện                                                      

- Tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực đến Cục Điều tiết điện lực trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Căn cứ số lượng và yêu cầu cụ thể, Cục Điều tiết điện lực tổ chức Lớp Tập huấn, đào tạo và sát hạch Kiểm tra viên điện lực. Cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả sát hạch cho những người sát hạch đạt yêu cầu

- Trong vòng 5 ngày làm việc Cục Điều tiết điện lực cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho những cá nhân có hồ sơ hợp lệ. Trong vòng 3 ngày làm việc gửi công văn trả lời và nêu rõ lý do đối với những trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ

- Tổ chức, cá nhân nhận thẻ Kiểm tra viên điện lực trực tiếp tại Cục Điều tiết điên lực hoặc qua đường bưu điện.

* Hồ sơ                                                                              

-       Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực;

-       Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, quyết định nâng bậc lương công nhân;

-       Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực;

-       02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;

-       Bản khai quá trình công tác có xác nhận của đơn vị.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :