Bản quyền tác phẩm nghệ thuật

  • Bài viết
  • 01 tháng 6, 2012
  • 676 lượt xem
  • 0 bình luận
Đăng ký bản quyền tác phẩm nghệ thuật

Quyền tác giả đối với tác phẩm nghệ thuật là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm nghệ thuật do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Vậy làm thế nào để xác lập quyền tác giả cho phẩm nghệ thuật của mình sáng tạo ra?

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT CỦA Luật Bắc Việt:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm nghệ thuật

-Tư vấn về phạm vi bảo hộ của quyền tác giả cho tác phẩm nghệ thuật;

- Tư vấn các dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả tác phẩm nghệ thuật;

- Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả tác phẩm nghệ thuật;

- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký, quyền tác giả tác phẩm nghệ thuật;

- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm nghệ thuật cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Bắc Việt tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả  tác phẩm nghệ thuật cho khách hàng;

- Đại diện lên Cục bản quyền tác giả nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm nghệ thuật cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm nghệ thuật tại Cục bản quyền tác giả cho khách hàng.

- Theo dõi xâm phạm bản quyền tác giả, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.

- Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả với các chủ đơn khác.

Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí
  • TAG :