Tư vấn chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

  • Bài viết
  • 19 tháng 4, 2011
  • 349 lượt xem
  • 0 bình luận

Giới thiệu dịch vụ tư vấn: Tư vấn chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên


Kính gửi Quý khách hàng!


Chuyển đổi loại hình công ty (trong đó có chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên trở lên) là một trong các hình thức tái cơ cấu lại công ty.


Về hình thức chuyển đổi từ Công ty cổ phàn thành Công ty TNHH một thành viên có thể thực hiện theo các cách sau:


- Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tất cả các cổ đông còn lại;


- Một cổ đông là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần của tất cả các cổ đông còn lại;


- Một người không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng bằng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty.


Dịch vụ chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên của Luật Bắc Việt.


1. Căn cứ pháp lý của thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên.


- Điều 154, 155 Luật Doanh Nghiệp;


- Điều 20 Nghị định số 139/2007/NĐ – CP ngày 05/09/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp.


2. Tư vấn của Luật Bắc Việt về chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên:


- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên;


- Tư vấn về việc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi, Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có);


- Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi;


- Tư vấn về việc Thành Lập Công ty TNHH một thành viên như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật …;


- Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty TNHH một thành viên (tùy theo mô hình một thanh viên là cá nhân hay tổ chức mà cơ cấu sẽ khác nhau);


-  Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, môt bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi;


- Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp …


3. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên:


a. Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty, bộ hồ sơ gồm:


- Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và chuyển đổi Công ty;


- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và chuyển đổi Công ty;


-  Hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp có sự chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông hoặc các cổ đông với một cá nhân hoặc một tổ chức nhận chuyển nhượng.


-  Giấy đề nghị chuyển đổi + thay đổi  đăng ký kinh doanh (trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh);


- Điều lệ Công ty TNHH một thành viên;


- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;


- Ban sao hợp lệ Quyết định Thành Lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;


- Các giấy tờ liên quan khác.


b. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


4. Cam kết của Luật Bắc Việt sau khi chuyển đổi doanh nghiệp:


- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chuyển đổi công ty.


- Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung chuyển đổi công ty.


 
  • TAG :