Dịch vụ tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị

 • Bài viết
 • 25 tháng 5, 2012
 • 574 lượt xem
 • 0 bình luận
Dịch vụ Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị của Luật sư Bắc Việt Luật


Là một nội dung cung cấp dịch vụ của Phòng tư vấn Doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế Hội đồng quản trị của Luật sư Bắc Việt Luật đem đến sự bảo đảm pháp lý và sự minh bạch trong tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Các nội dung Luật sư của chúng tôi tiến hành:


 • Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị ;

 • Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

 • Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị;

 • Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị;

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị;

 • Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;

 • Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

 • Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị.


Luật sư Bắc Việt Luật  hoàn thiện bộ quy chế và đảm bảo tính pháp lý và sự hướng dẫn trong quá trình triển khai.

Trân trọng!

Luật sư Bắc Việt Luật
Mobile: 04. 66844775 – 0938188889 – Luật sư Vũ Ngọc Dũng
Email: lawyer.vu@bacvietluat.vn

 • TAG :