Dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp của Luật Sư Bắc Việt Luật:

Tách Doanh Nghiệp là việc Công Ty TNHH hoặc Công Ty cổ phần có thể Tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có ( sau đây gọi là công ty bị tách) để Thành Lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại (sau đây gọi là Công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới Thành Lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

Dịch vụ tách Doanh Nghiệp của Luật Sư Bắc Việt Luật.

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục tách doanh nghiệp:

- Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010.

2. Tư vấn thủ tục tách Doanh nghiệp của Luật Sư Bắc Việt Luật:

- Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tách doanh nghiệp;

- Tư vấn thủ tục và điều kiện tách doanh nghiệp;

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp;

- Tư vấn phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang doanh nghiệp được tách;

- Tư vấn về lập báo cáo tài chính của công ty bị tách trước khi tách, báo cáo tài chính của công ty bị tách sau khi tách, báo cáo tài chính của công ty được tách;

- Tư vấn thời hạn thực hiện tách doanh nghiệp;

- Tư vấn nội dung Điều lệ doanh nghiệp mới được thành lập, những nội dung thay đổi của Điều lệ doanh nghiệp bị tách;

- Tư vấn các vấn đề về thuế trong quá trình tách doanh nghiệp như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp …;

 

- Tư vấn về những vấn đề thường vướng mắc, những tranh chấp thường phát sinh trong quá trình tách và cách thức hạn chế những vướng mắc, những tranh chấp đó.

3. Tiến hành các thủ tục tách Doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền của Luật Sư Bắc Việt Luật:

- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ tách công ty.

- Tiến hành các thủ tục tách công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Cam kết của Luật Sư Bắc Việt Luật sau khi tách doanh nghiệp:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung tách công ty.

- Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung tách công ty.

Liên hệ dịch vụ:
Luật sư Bắc Việt Luật
Mobile: 04. 66844775 – 0938188889 – Luật sư Vũ Ngọc Dũng
Email: lawyer.vu@bacvietluat.vn
  • TAG :