Dịch vụ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

 • Bài viết
 • 28 tháng 5, 2012
 • 460 lượt xem
 • 0 bình luận
2. Kiểu dáng công nghiệp

 • Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng trang trí bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, mầu sắc hoặc sự kết hợp của những yếu tố này, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

 • Một Kiểu dáng công nghiệp có thể bao gồm nhiều phương án (biến thể) khác nhau, trong một đơn đăng ký.

 • Thời hạn qui định cho thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp là 12 tháng.

 • Thời hạn bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp là 5 năm và có thể gia hạn bảo hộ hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm.


Thông tin yêu cầu

 • Ðịa chỉ, điện thoại, Fax của Công ty/cá nhân có Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký, phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Tên gọi của Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký.

 • Họ tên, địa chỉ của tác giả sáng tác Kiểu dáng công nghiệp.

 • Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm được chế tạo theo Kiểu dáng công nghiệp.

 • Bản mô tả Kiểu dáng công nghiệp, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Liệt kê các Kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết kèm theo ảnh chụp/bản vẽ.

 • Mô tả đầy đủ, chi tiết các đặc điểm tạo dáng của Kiểu dáng công nghiệp (đường nét, màu sắc, hình khối, sự bố trí tương quan, ...).

 • Nêu sự khác biệt cơ bản giữa Kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết và Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký.


Các điểm lưu ý

 • Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trên cơ sở Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

 • Quyền ưu tiên dành cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn cho cùng một Kiểu dáng công nghiệp

 • Việc sử dụng, quảng cáo, triển lãm sản phẩm được chế tạo theo Kiểu dáng công nghiệp, trong nhiều trường hợp, là những chứng cứ quan trọng cho việc xin đăng ký và bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

 • TAG :