Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại việt Nam

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 550 lượt xem
  • 0 bình luận
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại việt Nam

1. Tra cứu khả năng đăng ký của kiểu dáng công nghiệp (Không bắt buộc):
Để đánh giá khả năng đăng ký của kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn có thể tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ. Thời gian tra cứu là: 10 ngày.

Thời gian Nội dung xét nghiệm
Xét nghiệm hình thức 1 tháng kể từ ngày nộp đơn Xét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký và tài liệu kèm theo
Công bố đơn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ Công bố thông tin trên tạp chí sở hữu công nghiệp
Xét nghiệm nội dung 9 tháng kể từ ngày công bố đơn Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ

3. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

-     Giấy uỷ quyền

-     Tên và địa chỉ của:

+    người nộp đơn

+    tác giả kiểu dáng công nghiệp

-     Tên kiểu dáng công nghiệp

-     Sáu bộ ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án. Mỗi bộ ảnh chụp bao gồm các ảnh chụp/hình vẽ tổng thể kiểu dáng công nghiệp; ảnh chụp/hình vẽ mặt trên; mặt dưới; mặt bên trái; mặt bên phải; mặt phía trước; mặt phía sau của kiểu dáng công nghiệp.

Liên hệ dịch vụ:
Luật sư Bắc Việt Luật
Mobile: 04. 66844775 – 0938188889 – Luật sư Vũ Ngọc Dũng
Email: lawyer.vu@bacvietluat.vn
  • TAG :