Thủ tục thay đổi hộ tịch
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị:  Văn phòng Công an cấp xã
 Địa chỉ:
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện: 1. Đối với cá nhân:

Bước 1:  Cá nhân hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định.

Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

- Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

- Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

- Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã

     Bước 3: Ngay trong ngày làm việc hoặc sau 03 ngày làm việc (đối với trường hợp xác minh) công dân phải có mặt tại  Công an cấp xã để nhận kết quả.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.

Trường hợp không xác minh thì giải quyết ngay.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)

Thời gian tiếp nhận:

Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.

Bước 3: Trả kết quả

+ Thời gian trả kết quả:

Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.

         Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã
 Thành phần hồ sơ:
 1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Bản chính)

 2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (Bản chính)

 3. Xuất trình Giấy khai sinh (đối với xin điều chỉnh ngày,tháng,năm sinh). (Bản chính)

 4. Xuất trình Sổ hộ khẩu (Bản chính)

 5. Xuất trìn Ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ (trường hợp thay đổi chủ hộ); (Bản chính)

 6. Xuất trình Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới (Trường hợp chuyến đến chỗ mới) (Bản chính)
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  - Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Trường hợp cần xác minh: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  Không
 Yêu cầu điều kiện: Người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.
 Căn cứ pháp lý: - Luật cư trú ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;

- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;

- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật