Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật


Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư phápCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư phápCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

07 ngày làm việcĐối tượng thực hiện:

Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không


Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy đăng ký
  • TAG :