Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ

Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ

Tra cứu nhãn hiệu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn. Tuy nhiên, nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên và quan trọng để đánh giá sơ bộ một nhãn hiệu có khả năng được cấp văn bằng bảo hộ hay không. Việc tra cứu nhãn hiệu xác định tính khả thi trước khi đăng ký nhãn hiệu tuy nhiên nó không phải là cơ sở xác để cấp hay không cấp văn bằng.

Quý khách hàng có thể tự tra cứu nhãn hiệu theo dữ liệu tra cứu dưới đây:

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

Tuy nhiên, nhằm đánh giá khả năng bảo hộ một cách chuyên nghiệp và có sự phân tích các đối chứng tra cứu được cũng như tra cứu thêm các cơ sở dữ liệu quốc tế nộp đơn nhãn hiệu tại Việt Nam. Quý khách hàng vui lòng liên hệ để Công ty Bắc Việt Luật để  hỗ trợ tư vấn chi tiết và hiệu quả nhất.

Công ty Bắc Việt Luật sẽ triển khai việc:

1. Tra cứu nhãn hiệu

2. Lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu

3.  Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

4. Khiếu nại đơn khi bị từ chối bảo hộ

5. Thay mặt nộp phí, nhận văn bằng

 

  • TAG :