Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể của Bắc Việt Luật

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể của Bắc Việt Luật

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể của Luật  Bắc Việt 

Quý khách gọi cho Luật sư để được tư vấn. Hotline: 0387696666-0386319999
  • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể;

  • Tư vấn tính khả thi khi đăng ký nhãn hiệu tập thể;
  • Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu tập thể;
  • Tra cứu chính thức nhãn hiệu tập thể tại Cục Sở hữu trí tuệ;
  • Đại diện đăng ký nhãn hiệu tập thể cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tập thể;
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể;
  • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể tại Cục Sở hữu trí tuệ;
  • Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu tập thể;
  • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký nhãn hiệu tập thể.
  • TAG :