Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam


Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chủ tịch nướcCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư pháp, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Tư pháp, VP Chủ tịch nước.Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở Tư pháp, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Tư pháp, VP Chủ tịch nước.Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

90 ngày làm việc; 120 ngày làm việc nếu hồ sơ phức tạp.Đối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. lệ phí 1 2.000.000 đồng Thông tư liên tịch số 08/199...Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
  • TAG :