Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì già, thuốc lá sợi phục vụ khinh doanh miễn thuế

THỦ TỤC CẤP PHÉP


 NHẬP KHẨU THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ, THUỐC LÁ SỢI PHỤC VỤ KINH DOANH MIỄN THUẾ


 

Cơ quan cấp phép: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

* Thủ tục cấp phép:

- Thương nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành văn bản cấp phép cho thương nhân được nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận văn bản cấp phép qua đường bưu điện.

* Hồ sơ Bắc Việt Luật và khách hàng cùng triển khai.

- Công văn của thương nhân đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì ga, thuốc lá sợi để phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế (theo mẫu);

- Báo cáo tình hình tồn kho hàng hoá có xác nhận của Cục Hải quan địa phương (theo mẫu);

- Giấy phép hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế (01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

* Thời gian triển khai dịch vụ: 15 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :