Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước

Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước

Quy định về quy trình đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước

Thủ tục:

Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm đối với thực phẩm thông thường sản xuất trong nước

Trình tự thực hiện:

Cá nhân:
Chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Nộp tại Chi cục ATVSTP, nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ - hẹn trả kết quả
Chi cục ATVSTP Hà Nội:
Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ. Trả kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ-hẹn trả kết quả.

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan Chi cục ATVSTP Hà Nội (Bộ phận 1 cửa).

Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1- Hồ sơ công bố:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu), bao gồm các nội dung: sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có) các chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, mùi vị, trạng thái), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh hoá lý, vi sinh vật, kim loại nặng; thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; thời hạn sử dụng; hướng dẫn sử dụng và bảo quản; chất liệu bao bì và quy cách bao gói; quy trình sản xuất.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh của thương nhân

- Phiếu kết qủa kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định.

- Mẫu có gắn nhãn và nhãn được dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật vè nhãn (có đóng dầu của thương nhân)

- Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có)

- Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đối gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ phải có bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.

* Số lượng hồ sơ:     02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Chi cục ATVSTP

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận

Lệ phí

Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm (1lần cấp/1sản phẩm) 50.000 đồng/1 lần cấp/1sản phẩm Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm lần đầu: 200,000đồng/1 lần cấp/1sản phẩm

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

(Tải theo liên kết dưới bài viết này)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở phải đầy đủ hồ sơ theo quy định

Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm
- Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.
- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định giới hạn tốI đa ô nhiễm sinh học và hoá học.

Nguồn: http://www.hanoi.gov.vn/web/guest/31/-/vdocview/SXGf/844320

Lưu ý: Các văn bản đề cập tại phần Cơ sở pháp lý, làm cơ sở trích dẫn nội dung quy định pháp luật có thể thay đổi tại thời điểm quý vị đọc bài viết này. Do đó, quý vị cần tham khảo luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.
  • TAG :