Dịch vụ tư vấn xin cấp phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 508 lượt xem
  • 0 bình luận
Tư vấn xin cấp phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Đầu tư năm 2005;

  • Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài;


II. Nội dung tư vấn

Liên hệ dịch vụ:
Luật sư Bắc Việt Luật
Mobile: 04. 66844775 – 0938188889 – Luật sư Vũ Ngọc Dũng
Email: lawyer.vu@bacvietluat.vn
  • TAG :