Dịch vụ tư vấn pháp luật và làm thủ tục xin Giấy phép đầu tư nước ngoài

  • Bài viết
  • 30 tháng 5, 2012
  • 514 lượt xem
  • 0 bình luận
Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập công ty liên doanh hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư....

Công ty Luật Luật Bắc Việt sẽ tư vấn các nội dung có liên quan để giúp quý vị thực hiện được công việc của mình.

Các nội dung chính trong lĩnh vực tư vấn Đầu tư nước ngoài tại Luật Bắc Việt:


1.         Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1.1       Tư vấn pháp luật đối với từng loại hình Công ty:

         Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp;

         Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

         Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

         Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

         Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

         Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

         Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

1.2       Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

         Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

         Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

         Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

2.         Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

2.1       Xây dựng hồ sơ đăng ký đầu tư:

         Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;

         Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

         Lập dự án đầu tư;

         Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh;

         Văn bản uỷ quyền;

         Công chứng các giấy tờ có liên quan;

         Các giấy tờ khác có liên quan.

2.2       Xây dựng hồ sơ đăng ký kinh doanh:

         Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty;

         Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông sáng lập;

         Công chứng các giấy tờ có liên quan;

         Văn bản ủy quyền;

         Các giấy tờ khác có liên quan.

3.         Đại diện thực hiện các thủ tục:

         Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

         Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

         Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

         Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;

         Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

         Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế.
  • TAG :