Dịch vụ tư vấn luật xin cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

Thủ tục

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm.
Trình tự thực hiện

Tổ chức, Cá nhân:
Chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Nộp tại Chi cục ATVSTP, nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ - hẹn trả kết quả
Chi cục ATVSTP:
Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ. Trả kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ - hẹn trả kết quả.
Cách thức thực hiện

Hồ sơ nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan Chi cục ATVSTP ( Bộ phận một cửa).
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Nội dung dự kiến quảng cáo (ma két quảng cáo hoặc băng đĩa hình, đĩa tiếng, kịch bản quảng cáo - Đối với trường hợp quảng cáo trên đài truyền thanh, truyền hình phải cung cấp số điện thoại, số Fax và tên đơn vị truyền thanh, truyền hình mà đơn vị đăng ký quảng cáo)+ Bản sao hợp pháp Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị;
+ Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo của từng thực phẩm;
+ Thời gian dự kiến thực hiện quảng cáo
* Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn:
+ Bản sao hợp pháp Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm của cơ sở
+ Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm do các cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;
* Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng VSATTP:
+ Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng VSATTP
- Các tài liệu khác xác minh nội dung quảng cáo (nếu có)
- Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Chi cục ATVSTP
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện

Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy đăng ký
Lệ phí

Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 50.000đ/1 lần cấp/1 sản phẩm Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm: 300.000đ/1 lần/1 sản phẩm
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo kinh doanh thực phẩm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Ngoài ra hồ sơ quảng cáo phải đáp ứng đầy đủ các thủ tục hướng dẫn của Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin .
Cơ sở pháp lý

Thông tư liên tịch của các Bộ : Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT- BVHTT –BYT ngày 12/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.
Quyết Định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, nộp,quản lý và sử dụng phí,lệ phí quản lý chất lượng VSATTP
  • TAG :