Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chương trình


xúc tiến thương mại quốc gia


*  Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đối với tổ chức

*  Trình tự thực hiện                                                          

- Đơn vị chủ trì chương trình gửi văn bản yêu cầu điều chỉnh Chương trình tới Cục Xúc tiến thương mại (Ban thư ký chương trình xúc tiến thương mại quốc gia) – 20 Lý thường Kiệt, Hà Nội.

- Cục Xúc tiến thương mại tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định chương trình XTTM quốc gia.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia phê duyệt, có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đơn vị chủ trì, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đơn vị chủ trì nhận văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

*  Hồ sơ                                                                              

- Công văn đề nghị điều chỉnh chương trình

*  Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :