Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch


Mã số mã vạch sản phẩm là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng máy quét có thể đọc được. Bên dưới mã vạch là dãy mã số tương ứng.

Mã số mã vạch sản phẩm (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

Hồ sơ đăng ký Mã số - Mã vạch gồm có:


a) Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch sản phẩm
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;
c) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN
d) Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR)

Đừng ngần ngại, khi bạn có nhu cầu đăng ký mã số mã vạch, hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết. Chúng tôi sẽ trả lời thư  của bạn trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 24h kể từ thời điểm bạn gửi thư.
  • TAG :