Dịch vụ nhà đất

  • Bài viết
  • 01 tháng 6, 2012
  • 603 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật Bắc Việt - Cấp mới Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở. - Cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở. - Cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và ...

Luật Bắc Việt

- Thực hiện hợp thức hoá Giấy tờ Nhà đất ở tất cả các quận tại TPHCM.

- Kê khai di sản thừa kế, lập di chúc, văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản từ chối nhận di sản.

- Hợp thức hoá giấy tờ nhà đất.

- Cấp mới Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.

- Cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.

- Cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.

- Thủ tục xin cấp số nhà.

- Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất.

- Hướng dẫn thủ tục khiếu nại, khởi  kiện khi có tranh chấp.

- Thủ tục hợp thức hóa nhà đất, nhà xây dựng sai phép, không phép, vướng quy hoạch.

- Lập hợp đồng mua bán, tặng cho, thế chấp, góp vốn, cho thuê, cho mượn  nhà đất.

- Lập Hợp đồng đứng tên dùm nhà đất.

- Cấp Giấy chủ quyền nhà cho các đối tượng là Việt Kiều, Người nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mua nhà ở  Việt Nam.

- Xin cấp chủ quyền nhà xây sai phép, không phép, không xác định nguồn gốc, không có hồ sơ gốc.

- Nhà đất tranh chấp, lấn chiếm.

- Đòi lại nhà, nhà thuộc diện Nhà nước quản lý

- Nhà Hóa giá

- Nhà cho Việt kiều, Người nước ngoài.
  • TAG :