Dịch vụ tư vấn xin giấy phép đo đạc bản đồ

Hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép đo đạc bản đồ.

1. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bao gồm:

- Bản đăng ký hoạt động đo đạc & bản đồ (theo Mẫu số 1)

- Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc & bản đồ (đối với đơn vị sự nghiệp) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc & bản đồ (đối với tổ chức kinh tế) (bản sao công chứng)

- Chứng từ mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc & bản đồ (bản sao của đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức kinh tế đăng ký)

- Danh sách cán bộ công nhân viên làm việc trong đơn vị, tổ chức (bản chính)

- Hợp đồng lao động và văn bằng, chứng chỉ của cán bộ công nhân viên làm việc trong đơn vị, tổ chức theo ngành nghề, liên quan đến ngành nghề đo đạc & bản đồ (bản sao công chứng)

- Điều lệ hoạt động của đơn vị, tổ chức đăng ký (bản sao chứng thực)

- Chứng minh thư của cán bộ làm việc tại Công ty (bản sao chứng thực)

2. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai 2003;

- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ

- Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ

- Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004).

Lưu ý: Các văn bản đề cập tại phần Cơ sở pháp lý, làm cơ sở trích dẫn nội dung quy định pháp luật có thể thay đổi tại thời điểm quý vị đọc bài viết này. Do đó, quý vị cần tham khảo luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.
  • TAG :