Dịch vụ tư vấn Luật trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 535 lượt xem
  • 0 bình luận

Tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư


Luật Bắc Việt  sẽ tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để xin giao đất, thuê đất, thuê văn phòng, thay mặt nhà đầu tư đàm phán ký hợp đồng thuê đất, hoàn thiện hồ sơ và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, đăng ký mẫu dấu, mã số thuế.

Bên cạnh đó, Luật Bắc Việt   còn tư vấn cho nhà đầu tư về thủ tục xuất nhập khẩu, tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng, tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và nước sở tại như:

Các thủ tục ưu đãi đầu tư như:
  • TAG :