Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu


sang thị trường Hoa Kỳ


*  Tên Cơ quan thống kê:  Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính:  Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đối với cá nhân, tổ chức

*  Trình tự thực hiện                                                        

- Thương nhân nộp hồ sơ trực triếp tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện..

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực  thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân những chi tiết cần sửa hoặc bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực in số tham chiếu, đóng dấu và trả mã số cho thương nhân trong vòng 08 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp mã số, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực hoặc thông qua bưu điện.

*  Hồ sơ                                                                              

- Đơn đăng ký mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh;

- Biên bản kiểm tra năng lực sản xuất do Sở Công Thương địa phương cấp (bản chính).

*Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :