Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng


cho cửa hàng LPG chai


* Tên Cơ quan thống kê: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính:  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai

* Trình tự thực hiện                                                         

- Thương nhân gửi hồ sơ theo quy định tới Sở Công Thương.

- Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ của thương nhân.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

- Trường hợp không cấp Sở Công Thương phải trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do.

* Hồ sơ                                                                               

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP;

- Bản sao

+  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy;

+ Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :