Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Hồ sơ cần cung cấp khi đăng ký
-Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm;
-Giấy phép lưu hành sản phẩm ở nước sở tại;
-Giấy phép lưu hành sản phẩm được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước nơi mà sản phẩm được bán ra trên thị trường, có nêu rõ nước sản xuất;
-Giấy phép hoạt động của nhà máy sản xuất có xác nhận đáp ứng các yêu cầu vệ sinh, an toàn và chất lượng hoặc Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại nước sản xuất;
-Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm;
-Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí;
tư vấn đăng ký lưu hành mỹ phẩm
-Bản công thức của sản phẩm: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;
-Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử (nêu rõ mức tiêu chuẩn, cách thức tiến hành);
-Phiếu kiểm nghiệm gốc của đơn vị sản xuất hoặc Phiếu kiểm nghiệm của Phòng kiểm nghiệm được công nhận thực hành tốt kiểm nghiệm (GLP).
-Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có);
-Tài liệu nghiên cứu độ ổn định;
-Cam kết của đơn vị sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố.
-Mẫu nhãn.
-Mẫu sản phẩm: 03 đơn vị đóng gói.

Văn phòng thực hiện công việc theo ủy quyền của khách hàng
-Soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng
-Cung cấp và chuẩn bị các mẫu đơn, văn bản pháp lý có liên quan.
-Hướng dẫn các thủ tục công bố mỹ phẩm và đưa ra các thông tin hỗ trợ thực hiện
-Đại diện khách hàng thực hiện các giao dịch có liên quan
-Kiểm tra, theo dõi tiến trình và kịp thời thông báo cho quý khách hàng

Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Luật Bắc Việt để được tư vấn luật một cách tốt nhất!
  • TAG :