Thủ tục đăng ký giấy phép ICP - Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Việc cấp giấy phép được thực hiện như sau:
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

Văn bản pháp luật liên quan:

- Luật công nghệ thông tin 2002

- Nghị định 97/2007 Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

- Quyết định Số 27/2002/QĐ-BVHT Ban hành quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

Điều kiện cấp phép

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam:

- Có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản.

- Cơ quan xin cấp phép phải xác định rõ loại hình thông tin cung cấp, nội dung, các chuyên mục, tần số cập nhật thông tin.

- Có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có nghiệp vụ quản lý thông tin.

- Có đủ phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc cung cấp thông tin, có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ.

Đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam:

- Đối với cơ quan đại diện tổ chức kinh tế, tổ chức văn hoá, khoa học, tổ chức tư vấn nước ngoài, các công ty, xí nghiệp của nước ngoài; các tổ chức kinh tế, công ty, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có đủ điều kiện hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có trụ sở chính thức tại Việt Nam.

- Có đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.

- Phải xác định rõ loại hình thông tin cung cấp trên Internet, nội dung thông tin.

- Có đủ phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc cung cấp thông tin, có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức xin giấy phép hoàn thiện bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.

Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Đối với cơ quan tiếp nhận

Bước 1: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến và chuyển Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TTTT về việc cấp giấy phép cho tổ chức.

Bước 3: Chuyển Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TTTT thẩm định cấp giấy phép nếu hồ sơ hợp lệ, và có văn bản trả lời nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Bước 4: Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TTTT gửi trả kết quả cho các tổ chức và Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan thực hiện: Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
Giấy phép icpThành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập (Bản sao);

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp (Bản chính);

+ Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm những nội dung chính sau:

Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên mục; nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính; (Bản sao)

Loại hình dịch vụ dùng để cung cấp hoặc trao đổi thông tin (website, forum, blog v.v); (Bản chính)

Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và quản lý thông tin; (Bản sao)

Tên miền dự kiến sử dụng. (Bản chính).

Số lượng hồ sơ: 03 (Bộ)

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ văn hóa – Thông tin có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp phép. Trường hợp không cấp phép, Bộ Văn hoá - Thông tin trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
  • TAG :