Thủ tục cấp phép nhập khẩu xe mô tô phân phối lớn

THỦ TỤC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG


XE MÔ TÔ PHÂN PHỐI LỚN.


* Cơ quan cấp phép: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

* Thủ tục cấp phép:

- Thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận văn bản cấp phép bằng đường bưu điện.

* Hồ sơ Bắc Việt Luật và khách hàng cùng triển khai.

- Đơn đăng ký nhập khẩu: 02 bản chính (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục IX

ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư : 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Hóa đơn thương mại: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

* Thời gian triển khai dịch vụ: 10 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :