Quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài

  • Bài viết
  • 28 tháng 5, 2012
  • 554 lượt xem
  • 0 bình luận
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, bộ phận chuyên môn của Luật Bắc Việt có thể làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan;

Bước 2: Tư vấn và ký kết hợp đồng dịch vụ

Sau khi xác nhận yêu cầu tư vấn, bộ phận chuyên môn của Luật Bắc Việt tiến hành phân tích, đánh giá các nội dung cần triển khai và lên bản mô tả yêu cầu. Ở bước này, chúng tôi sẽ cử chuyên viên có kinh nghiệm, đồng thời là người phụ trách chính trong việc tư vấn trực tiếp gặp gỡ khách hàng.

Sau khi tư vấn và thống nhất được nội dung công việc và biểu phí dịch vụ, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 3: Lên phương án thực hiện công việc

Sau khi tư vấn và tiếp nhận đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, chúng tôi tiến hành các công việc sau:

· Xây dựng hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký kinh doanh;

· Chuyển hồ sơ cho khách hàng ký xác nhận;

· Thông báo tiến độ thực hiện công việc cho khách hàng;

· Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

· Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

· Nhận giấy chứng nhận Đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

· Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

· Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

· Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp;

· Thanh lý hợp đồng.

 Bước 4: Tư vấn sau thành lập

Sau khi chúng tôi hoàn thành các thủ tục, các giấy tờ khách hàng nhận được gồm có:

a) Các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp:

· Giấy chứng nhận Đầu tư;

· Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

· Dấu pháp nhân;

· Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

b) Các giấy tờ chúng tôi soạn thảo cho khách hàng:

· Điều lệ Công ty;

· Sổ đăng ký thành viên/cổ đông;

· Giấy chứng nhận góp vốn;

· Các mẫu giấy tờ phục vụ cho hoạt động quản lý;

· Bản chỉ dẫn pháp lý cho hoạt động của Doanh nghiệp;

c) Đồng thời với việc bàn giao các giấy tờ nêu trên, chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng các thủ tục sau:

· Tư vấn các quy định về góp vốn, thông báo tiến độ góp vốn với Sở kế hoạch và Đầu tư;

· Thời điểm phải đăng bố cáo thành lập Công ty, thông báo thời gian mở cửa hoạt động tại trụ sở chính;

· Hướng dẫn thủ tục mua hoá đơn, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;

· Hướng dẫn nộp thuế Môn bài và kê khai các loại thuế có liên quan;

· Cung cấp các mẫu biểu kê khai và nộp thuế;

· Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu./.

 Trân trọng!  • TAG :