Luật sư tranh tụng vụ án đất đai

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 535 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật sư Bắc Việt Luật  cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng trong các vụ án đất đai. Bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, cá nhân trong và ngoài nước.

Nội dung Luật sư tham gia  tranh tụng vụ án đất đai:

Tranh chấp trong các dự án bất động sản;
Giải quyết tranh chấp trong thừa kế liên quan đến đất;
Thủ tục cho tặng đất;
Tranh chấp trong việc hợp đồng mua bán đất và tài sản gắn liền với đất;
Tư vấn thủ tục mua bán thanh lý nhà đất;
Đại diện xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ);
Đại diện nộp lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính;
Tranh chấp trong đất đai và đền bù giải phóng mặt bằng;
Các cấp tham gia:
Tranh chấp tại tòa án huyện;
Tranh chấp tại tòa tỉnh;
Tranh chấp tại tòa tối cao;
Khách hàng:
Doanh nghiệp Việt Nam với nhau;
Cá nhân với doanh nghiệp;
Doanh nghiệp Việt với doanh nghiệp nước ngoài;
Doanh nghiệp thành phần tư nhân và doanh nghiệp nhà nước;
Cá nhân với cá nhân;
Luật sư chúng tôi làm gì:
Đại diện hoặc theo thư mời luật sư của quý khách hàng tham gia một phần hoặc toàn bộ vụ án mà khách hàng yêu cầu.
Mọi yêu cầu tư vấn và mời luật sư đại diện tham gia tranh tụng đất đai, xin liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.
Trân trọng!

Liên hệ dịch vụ:
Luật sư Bắc Việt Luật
Mobile: 04. 66844775 – 0938188889 – Luật sư Vũ Ngọc Dũng
Email: lawyer.vu@bacvietluat.vn
  • TAG :