Lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp

  • Bài viết
  • 01 tháng 6, 2012
  • 517 lượt xem
  • 0 bình luận
Chúng tôi xin giới thiệu với Quý khách hàng các dịch vụ của công ty trong các lĩnh vực sau:


· Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.
· Thành lập công ty hợp danh.


· Thành lập doanh nghiệp tư nhân.

· Thay đổi tên doanh nghiệp.


· Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.


· Thay đổi người đại diện, chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


· Bổ sung, giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh.


· Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập, chuyển nhượng vốn góp của doanh nghiệp.


. Bán doanh nghiệp tư nhân

. Thay đổi chủ sở hữu công ty một thành viên


· Thay đổi hoặc bổ sung số điện thoại, số fax, website, hộ khẩu, CMND thành viên công ty…


· Tăng, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp.


· Và các thay đổi khác…


3. Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp


4. Tư vấn và hoàn thiện thủ tục sáp, nhập, chia, tách doanh nghiệp.


5. Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật:


. Chuyển từ DNTN sang TNHH MTV và ngược lại.


. Chuyển từ DNTN sang TNHH 2 thành viên trở lên và ngược lại.


· Chuyển từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên và ngược lại


· Chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại.


6. Dịch vụ kế toán:


. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế quận + Đứng tên kế toán


. Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng


. Dịch vụ làm sổ sách, kiểm tra sổ sách kế toán.


. Dịch vụ quyết toán thuế ( quý, năm)


. Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân


 Lưu ý: Để giúp doanh nghiệp thuận tiện trong họat động kinh doanh của mình, cũng như giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt được những chính sách pháp luật của Nhà nước, chúng tôi có hoạt động tư vấn miễn phí các lĩnh vực pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm. Doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi theo các cách sau để được tư vấn miễn phí:
  • TAG :