Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

  • Bài viết
  • 30 tháng 5, 2012
  • 553 lượt xem
  • 0 bình luận
Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định như sau:

 

Điều kiện chung (Theo cam kết tại Biểu cam kết cụ thể của WTO)

1.    Kể từ ngày gia nhập WTO, đối với dịch vụ giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn, các dịch vụ giáo dục khác ngoại trừ dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (chưa cam kết) các nhà đầu tư được phép thành lập liên doanh, cho phép phía nước ngoài sở hữu đa số vốn trong doanh nghiệp liên doanh.

2.    Kể từ ngày 1/1/2009 sẽ cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn nước ngoài.

3.    Chương trình đào tạo phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam phê chuẩn.

4.    Giáo viên nước ngoài làm việc tại các cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài phải có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam công nhận về chuyên môn.

5.    Theo nội dung cam kết, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ giáo dục trong các lĩnh vực sau:

·         Kỹ thuật;

·         Khoa học tự nhiên và công nghệ

·         Quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh

·         Kinh tế học

·         Kế toán

·         Luật quốc tế

·         Đào tạo ngôn ngữ

·         Với tuyệt đại đa số các ngành khoa học xã hội, Việt Nam chưa cam kết mở cửa thị trường cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục nước ngoài.
  • TAG :