Dịch vụ tư vấn gia hạn giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 496 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật sư  Bắc Việt Luật  tư vấn hồ sơ gia hạn giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài như sau:

1. Hồ sơ gia hạn giấy phép văn phòng đại diện:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

d) Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

 2. Thủ tục và thời gian thực hiện:

- Hồ sơ gồm 1 bộ chính, nộp tại Sở công thương

- Thời gian thực hiện là 7 ngày làm việc

 


  • TAG :