Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá đối với tổ chức, cá nhân

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá đối với tổ chức, cá nhân


Tên Cơ quan tiếp nhận:  Vụ Công nghiệp nhẹ -  Bộ Công Thương

* Trình tự thực hiện                                                         

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Bộ Công Thương

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không sửa đổi, bổ sung.

- Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận trực tiếp tại tại Bộ hoặc bằng đường bưu điện.

* Hồ sơ                                                                               

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

*Thời hạn cung cấp dịch vụ: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :