Tư vấn chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên

 • Bài viết
 • 27 tháng 5, 2011
 • 504 lượt xem
 • 0 bình luận
Các nội dung tư vấn của chuyển đổi loại hình công ty:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần;

 • Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn;

 • Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

 • Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần;

 • Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.


2. Các nội dung hai bên sẽ trao đổi

 • Thủ tục thông qua nội dung chuyển đổi doanh nghiệp;

 • Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi;

 • Phương án sử dụng lao động;

 • Thời hạn thực hiện chuyển đổi;

 • Thống nhất nội dung Điều lệ công ty chuyển đổi;


3. Hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Biên bản họp về việc chuyển đổi;

 • Quyết định về việc chuyển đổi;

 • Soạn thảo các giấy tờ: Giấy đề nghị chuyển đổi, Danh sách thành viên/cổ đông, Điều lệ công ty

 • Các tài liệu cần thiết khác;


4. Bắc Việt Luật đại diện thực hiện các thủ tục chuyển đổi

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;


Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp;

 
 • TAG :