Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ Việt Nam

Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà nhân dân


Trung Hoa qua lãnh thổ Việt Nam


*  Tên Cơ quan tiếp nhận: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ Việt Nam đối với cá nhâ, tổ chức

*  Trình tự thực hiện                                                        

- Thương nhân gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực.

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực sẽ thông báo lên mặt đơn của bộ hồ sơ xin cấp giấy phép và gửi trả lại doanh nghiệp để bổ sung qua văn thư của Phòng.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực cấp phép quá cảnh cho thương nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực hoặc qua đường bưu điện.ện

* Hồ sơ                                                                               

- Đơn xin quá cảnh của chủ hàng.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :