Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn( hoặc đại lý bán buôn ) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi 2 tỉnh trở lên.

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN ( HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN ) SẢN PHẨM THUỐC LÁTRONG PHẠM VI 2 TỈNH TRỞ LÊN.


* Cơ quan cấp phép: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

* Thủ tục cấp phép:

- Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.

- Bộ Công Thương kiểm tra và tiêp nhận hồ sơ của thương nhân

- Bộ Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá cho thương nhân.Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công

Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

* Hồ sơ Bắc Việt Luật và khách hàng cùng triển khai.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Văn bản giới thiệu của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

- Phương án kinh doanh;

- Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp.

* Thời gian triển khai dịch vụ: 20 ngày làm việc.

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :