Công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước

Các giấy tờ cần cung cấp phục vụ cho việc đăng ký chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp công bố sản phẩm.
- Bản công thức thành phần thể hiện đầy đủ tên các chất theo danh pháp quốc tế, tỷ lệ và tác dụng của từng chất.
- Giấy ủy quyền của nhà sản xuất mỹ phẩm cho tổ chức công bố và đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.
công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước
Điều kiện để thực hiện việc đăng ký
- Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm phải có mã nghành sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm.
- Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cam kết thành phần mỹ phẩm không có các chất cấm và hàm lượng các chất hạn chế sử dụng không vượt cs giới hạn cho phép.
Các công việc luật Bắc Việt thực hiện
- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng mỹ phẩm.
- Soạn thảo hợp đồng ủy quyền công bố mỹ phẩm (nếu có).
- Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước.

Mọi chi tiết Xin vui lòng liên hệ Công ty luật Bắc Việt để được tư vấn một cách tốt nhất!
  • TAG :