Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị

Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị

Trình tự thực hiện

  1. Thương nhân gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương – 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;
  2. Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.
  3. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương có công văn gửi Văn phòng phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an)
  4. Trong vòng 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Văn phòng Thường trực Phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an). Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.
  5. Thương nhân nhận văn bản cấp phép bằng đường bưu điện

Hồ sơ bao gồm

  1. Đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011);
  2. Báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011);
  3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (hoặc Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp): 01(một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân;
  4. Hợp đồng mua hàng và Hợp đồng bán hàng: Mỗi loại 01 (một) bản chính hoặc bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Thời hạn giải quyết


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Văn phòng Thường trực Phòng chống tội phạm và ma tuý – Bộ Công an, nếu có thông báo bộ sẽ thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc từ chối.

 

  • TAG :