Thủ tục hành chính Tư pháp cấp xã


Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND cấp huyệnCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Tư pháp cấp huyệnCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

05 ngày làm việcĐối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí bổ sung hộ tịch 20.000đ/1 trường hợp Quyết định số 24/2007/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau bản chính Giấy khai sinh, có đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung

  • TAG :