Thủ tịc sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn ( hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên.

THỦ TỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN ( HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ


TRONG PHẠM VI 2 TỈNH TRỞ LÊN


* Cơ quan cấp phép: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

* Thủ tục cấp phép:

- Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) gửi hồ sơ về Bộ Công Thương;
- Bộ Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
- Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết
- Nếu các điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung

* Hồ sơ Bắc Việt Luật và khách hàng cùng triển khai.

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
- Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp;
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Thời gian triển khai dịch vụ: 10 ngày làm việc.

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :