Nội dung dịch vụ Luật Bắc Việt cung cấp

Nội dung dịch vụ Luật Bắc Việt cung cấp
Đáp lại sự tín nhiệm của khác hàng BVL  LAWFIRM đã không ngừng nỗ lực, chắt đúc kinh nghiệm làm việc, trau dồi kiến thức và phấn đấu từng ngày để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp luật chủ yếu sau:
1.1. Tư vấn Doanh nghiệp:Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia pháp lý và chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, quản lý, phát triển cũng như tái cấu trúc doanh nghiệp, BVL  LAWFIRM cung cấp cá  giải pháp pháp lý Doanh nghiệp sau:
- Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp. Trong đó bao gồm:
 •   Tư vấn hệ thống pháp luật kinh doanh, thương mại, hợp đồng;
 • Xây dựng hệ thống pháp lý quản lý của Doanh nghiệp;
 • Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường;
 • Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng ngành nghề, xây dựng bản mô tả công việc cho các bộ phận trong doanh nghiệp và tổ chức giám sát, đôn đốc việc thực hiện;
 • Tư vấn chế độ chính sách cho người lao động, xây dựng quy chế trả lương, khen thưởng, kỷ luật, BHYT, BHXH;
 • Tư vấn các giải pháp về: An ninh nội bộ, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, pháp luật về môi trường;
 • Tư vấn xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng ISO;
 • Tư vấn đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên ngành về các kỹ năng làm việc cho người lao động;
 • Tư vấn pháp lý, trợ lý pháp luật, thẩm định hoạt động pháp lý doanh nghiệp, thương mại, khen thưởng, kỷ luật và tranh chấp lao động;
-Tư vấn tái cấu trúc hệ thống và thiết lập bộ công cụ quản trị doanh nghiệp, xây dựng chỉ số tăng trưởng theo hướng phát triển sản xuất, dịch vụ. Trong đó bao gồm nội dung cụ thể sau:
 • Thực hiện khảo sát toàn diện hoạt động quản lý kinh doanh của Doanh nghiệp và phát hành Báo cáo khảo sát: Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý kinh doanh, thực trạng tình hình tài chính, đưa ra các rủi ro kiểm soát và kinh doanh, đề xuất các giải pháp tái cơ cấu tăng trưởng;
 • Đưa ra và cùng với Doanh nghiệp tiến hành các biện pháp để cắt giảm chi phí hoạt động mà vẫn đảm bảo được Hệ thống của Doanh nghiệp hoạt đông bình thường: chi phí nhân sự, chi phí chung …
 • Hoàn thiện Sổ tay tổ chức với các mô tả chức năng bộ phận và mô tả công việc, các chính sách về Nhân sự;
 • Xây dựng chiến lược nguồn vốn: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; xử lý các công nợ quá hạn, đưa ra các giải pháp về công nợ;
 • Tham mưu với Ban lãnh đạo Doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển dài hạn;
 • Thiết lập Hệ thống các qui trình Kiểm soát nội bộ và các Báo cáo quản trị: thiết lập các biểu mẫu về: Hành chính, nhân sự, chứng từ kế toán và báo cáo tài chính nội bộ, xây dựng và vận hành thông suốt hệ thống kế toán nội bộ – qui trình luân chuyển chứng từ, thiết lập hệ thống các báo cáo quản trị, dự trù ngân sách toàn Công ty;
 • Tư vấn xây dựng các kế hoạch: kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quảng cáo khuyến mãi, kế hoạch ngân sách, kế hoạch đầu tư
1.2. Tư vấn đầu tư bao gồm:
 • Thành lập tổ chức đầu tư;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư;
 • Đại diện pháp lý thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư;
 • Thực hiện các dịch vụ pháp lý trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư;
 • Tư vấn huy động, quản lý và sử dụng vốn trong đầu tư dự án… 
Liên hệ với Luật sư để sử dụng dịch vụ tư vấn từ những luật sư chuyên nghiệp nhất! 
 • TAG :