Giấy phép tư vấn giám sát điện lực

Giấy phép tư vấn giám sát điện lực

I. Thủ tục xin giấy phép tư vấn giám sát điện lực

Cung cấp dịch vụ xin giấy phép tư vấn giám sát điện lực cho quý khách hàng. Để công việc được triển khai có hiệu quả xin quý khách hành chuẩn bị các tài liệu giấy tờ sau:

1.  Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:

-   doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt
động theo quy định của pháp luật;
-   Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
-   Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
-   Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật
.
2.  Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

3.  Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.

4.  Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình
các nhà máy thuỷ điện;

5.  Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết bị thuỷ công,
thiết bị điện, xử lý nước, điều khiển tự động, thuỷ công, thuỷ văn, thuỷ năng, địa chất
công trình, xây dựng thuỷ điện và các lĩnh vực có liên quan đến nhà máy thuỷ điện.
Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm
công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát
thi  công ít nhất một công trình nhà máy thuỷ điện;

6.  Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết cho việc giám sát thi công các công
trình nhà máy thuỷ điện

7.  Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thuỷ điện được phân
thành 5 hạng theo quy mô công suất lắp đặt nhà máy thuỷ điện:
-   Hạng 1: Không giới hạn quy mô công suất lắp đặt;
-   Hạng 2: Quy mô công suất lắp đặt đến 300MW;
-   Hạng 3: Quy mô công suất lắp đặt đến 100MW;
-   Hạng 4: Quy mô công suất lắp đặt đến 30MW;
-   Hạng 5: Quy mô công suất lắp đặt dưới 10MW.

8. Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công theo hạng công trình
thuỷ điện như sau:
-   Hạng 1:Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện;
-   Hạng 2:Có ít nhất 17 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện;
-   Hạng 3: Có ít nhất 12 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện;
-   Hạng 4: Có ít nhất 08 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện;
-   Hạng 5: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
 
  • TAG :