Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị điện

 • Bài viết
 • 30 tháng 5, 2012
 • 634 lượt xem
 • 0 bình luận
Dịch vụ tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị điện
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh:

 • Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Luật Bắc Việt sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

 • Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường, Luật Bắc Việt sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.


2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung/rút ngành nghề:

 • Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

 • Giấy ủy quyền;

 • Các giấy tờ khác có liên quan.


3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;


4. Cam kết dịch vụ sau thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở Luật Bắc Việt;


5. Mã ngành nghề Sản xuất thiết bị điện
27


Sản xuất thiết bị điện


271


2710


Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện


27101


Sản xuất mô tơ, máy phát


27102


Sản xuất  biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện


272


2720


27200


Sản xuất pin và ắc quy


273


Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn


2731


27310


Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học


2732


27320


Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác


2733


27330


Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại


274


2740


27400


Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng


275


2750


27500


Sản xuất đồ điện dân dụng


279


2790


27900


Sản xuất thiết bị điện khác

 • TAG :