Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

Hàng hóa là điện thoại di động khi nhập khẩu vào Việt Nam là đối tượng phải làm thủ tục Hải quan và nộp đủ cac loại thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Quyết định 37/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ Tài chính về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Biểu thuế GTGT ban hành theo Quyết định 62/2004/QĐ-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính.
Điện thoại nhập khẩu

Thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 8% và thuế suất GTGT là 10%.
Để nhận được hàng hóa đã đặt mua, cá nhân đăng ký làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch tại đơn vị Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa được gửi đến.
Thủ tục và hồ sơ Hải quan cho lô hàng phi mậu dịch nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điểm III.1 mục 3 phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính:
“III. Hồ sơ hải quan:
1. Đối với hàng nhập khẩu:
a. Giấy tờ phải nộp:


  • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính.

  • Vận tải đơn (trừ trường hợp hàng hóa mang theo người vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định tại điểm I.8, mục II phần B): 01 bản copy.

  • Văn bản ủy quyền quy định tại điểm II.3, mục III, phần B: 1 bản chính.

  • Giấy tờ khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật phải có.


b. Giấy tờ phải xuất trình:


  • Giấy báo nhận hàng của tổ chức vận tải (trừ trường hợp hàng hóa mang theo người vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định tại điểm I.8, mục 3 phần B);

  • Hợp đồng ký với đại lý Hải quan (áp dụng đối với trường hợp tại điểm II.2, mục 3, phần B)


  •  

 

  • TAG :