Luật sư tham gia trình tự Tái thẩm, Giám đốc thẩm

I. Sự cần thiết của luật sư khi tham gia trình tự tái thẩm, giám đốc thẩm


Đây là giai đoạn xem xét những bản án đã có hiệu lực pháp luật của cấp sơ thẩm, phúc thẩm. Luật sư không được tham gia vào quá trình kháng nghị bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm do không có thẩm quyền nhưng luật sư có thể giúp khách hàng gửi đơn đề nghị kháng nghị tới Chánh án, Viện trưởng viện kiểm sát  và những cơ quan có thẩm quyền kháng nghị khác để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.


II. Các hoạt động của luật sư khi tham gia trình tự tái thẩm, giám đốc thẩm


Ở giai đoạn giám đốc thẩm và tái thẩm luật sư không được tham gia vào phiên toà này. Do vậy; luật sư chỉ có thể trình bày trong đơn khiếu nại để cho những người có thẩm quyền xem lại nội dung vụ án. Đơn đề nghị kháng nghị sẽ do luật sư soạn thảo và phải phải tóm tắt nội dung cơ bản của vụ án, phân tích một cách cụ thể rõ ràng những căn cứ làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền kháng nghị bản án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.


Khi nộp Đơn khiếu nại trong giai đoạn này cần phải kèm bản sao bản án đã có hiệu lực pháp luật và những tài liệu quan trọng khác. Trong đơn khiếu nại này cần có kiến nghị hợp lý để luật sư, người làm chứng có thể tham gia phiên xét xử khi thấy cần thiết.


Việc tham gia của luật sư trong trình tự tái thẩm và giám đóc thẩm là rất cần thiết và quan trọng. Đến với chúng tôi, Quý khách hàng sẽ có một dịch vụ hoàn hảo theo đúng các cam kết trong giai đoạn này.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật