Tặng, cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình, tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kì hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung là tài sản chung vợ chồng.

tang-tai-san

Tài sản chung vợ chồng là tài sản chung hợp nhất. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc định đoạt tài sản chung. Do đó, việc tặng, cho tài sản chung có giá trị lớn của vợ chồng hoặc tài sản chung là nguồn sống duy nhất của gia đình trong thời kì hôn nhân phải có sự bàn bạc, thỏa thuận của vợ và chồng.

Những tài sản mà vợ, chồng có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang cá nhân là tài sản riêng của mỗi người.

Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình. Do vậy, việc tặng, cho tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kì hôn nhân là quyền của mỗi người mà không phụ thuộc vào ý chí của người còn lại trừ trường hợp việc tặng, cho tài sản thuộc sở hữu riêng của một bên vợ hoặc chồng nhưng tài sản đó đã đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức phát sinh là nguồn sống duy nhất của gia đình.

Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch tặng, cho tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo đời sống gia đình; liên quan đến quyền và lợi hợp pháp của vợ, chồng có thể cả bên thứ ba tham gia giao dịch. Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc tặng cho tài sản trong thời kì hôn nhân, Luật Bắc Việt đã cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng tặng cho tài sản trong thời kì hôn nhân đến quý khách hàng. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ được cung cấp một dịch vụ hoàn hảo theo đúng cam kết.

Các dịch vụ Luật Bắc Việt cung cấp:

- Tư vấn pháp luật liên quan đến giao dịch tặng cho tài sản;

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản ;

- Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính để hoàn tất giao dịch tặng cho tài sản (ví dụ: thủ tục sang tên với hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. quyền sở hữu nhà ở … ).
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật