Giấy phép kinh doanh rượu

 

Luật Bắc Việt chuyên tư vấn xin Giấy phép kinh doanh rượu, cung cấp hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh rượu cho khách hàng, đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu cho khách hàng như: Soạn hồ sơ, nộp hồ sơ Luật Bắc Việt cho cơ quan Nhà nước....Dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh rượu của đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. Luật Bắc Việt cam kết có bảo đảm với khách hàng về hiệu quả công việc.

 

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU LUẬT BẮC VIỆT:

 

Khách hàng tư vấn xin Giấy phép bán lẻ rượu tại Luật Bắc Việt sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

 

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép kinh doanh rượu:

 

Luật Bắc Việt  sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép kinh doanh rượu như: Tư vấn điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu, Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Giấy phép kinh doanh rượu...

 

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép bán lẻ rượu, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

 

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu như:

 

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Bắc Việt sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh rượu cho khách hàng;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

- Đại diện lên Sở Công Thương để nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Công Thương, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Công Thương cho khách hàng.
  • TAG :